Bond

Aikido Bond Ando is er voor iedere Aikidoka en Dojohouder. De focus van de bond ligt op kwaliteit en de verbintenis van het Aikido, harmonie en kwaliteit. In tegenstelling tot andere bonden heeft de stichting bewust gekozen noch politiek noch concurrerend bezig te willen zijn. Met name door deze beslissing komt alle energie ten goede aan daar waar het toehoort, aan de leden. 

Zo verzorgt Ando speciale stage's met grootmeesters uit het buitenland om het niveau te behouden en te verbreden.